Enitec

Oferta

Spółka oferuje produkcję:

 • Kotłów energetyczno-przemysłowych parowych
 • Kotłów energetyczno-przemysłowych wodnych
 • Kotłów parowych na biopaliwa
 • Kotłów i urządzeń pomocniczych do utylizacji odpadów
 • Kotłów gazowych i olejowych
 • Kotłów odzysknicowych
 • Palników olejowo-gazowych o mocy 1-60 MW
 • Konstrukcji stalowych
 • Kanałów powietrza i spalin
 • Konstrukcji nośnych kotłów i obiektów przemysłowych
 • Rurociągów
 • Walczaków
 • Zbiorników ciśnieniowch
 • Elementów kotłów: panele i ściany szczelne, rury ożebrowane, wężownice, kolektory